roaa
5410 N.Newland Ave
Chicago, IL. 60656-2026
phone: 773.774.1677
fax: 773.774.1805
email: contact@romarch.org

2007 ALMANAC

Darul Sfântului

Anul 2007 este dedicat sărbătoririi a 1600 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului. Mare dascăl şi luminător al creştinismului din secolul IV, Sf. Ioan Gură de Aur este considerat cel mai mare exeget al Sf. Scripturi, mare predicator împotriva bogăţiilor, apărător al sărmanilor, luptător cu vorba şi scrisul pentru credinţa ortodoxă. De la Sfântul Ioan avem Liturghia care îi poartă numele, la fel ca şi Moliftele, împreună cu mulţime de comentarii la Sf. Evanghelii de la Matei şi Ioan, la cele 14 epistole pauline, predici tematice menite să întărească credinţa în popor şi să statornicească conştiinţa creştină. A primit supranumele de „Gură de Aur" pentru darul său oratoric dovedit ca şi preot şi apoi episcop în cetatea Constantinopolului. Dar cuvântul său aducea nu numai alinare celor sărmani şi îmbărbătare celor în nevoi, ci şi mustrare celor neascultători şi pătimaşi. Această sfântă îndrăzneală i-a cauzat în mai multe rânduri exilul şi în cele din urmă moartea departe de ţară, în Armenia, la 14 septembrie 407.

Prin slujirea lui, prin cuvântul şi scrisul lui, Sf. Ioan a dăruit urmaşilor, creştinilor din întreaga lume, un mare dar. Darul împlinirii poruncii Mântuitorului „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri" (Mt. 5, 16).

Prezenţa noastră în Biserica Mântuitorului este o luptă pentru căutarea căii celei strimte, o luptă de a ne descoperi înaintea lui Dumnezeu, de a descoperi şi trăi dragostea Lui care ne aşteaptă pe toţi. Câţi dintre noi oare ajungem să fim lumină care să strălucească altora? Câţi dintre noi putem fi exemple pentru ceilalţi aşa încât ei să slăvească pe Tatăl cel din ceruri? Sfinţii ne oferă acest dar dincolo de cuvânt, de viaţă martirică, de tămăduiri prin atingerea de moaştele lor. Sfinţii ne oferă darul cel mai mare al unei realităţi care multora poate părea imposibil de atins. Aceea de a fi şi noi lumină.

Hristos Însuşi se descoperă pe Sine ca lumină: „Eu sunt lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii." (Ioan 8, 12). Lumina vieţii este cea pe care am primit-o de la Creator. Este lumina fiinţială care ne arată chip al Dumnezeu. Ori Dumnezeu este iubire, l-a creat pe om din iubire şi L-a trimis pe Fiul Său să-l mântuiască din iubire. Hristos „chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura" (Col. 1, 15), ne-a redescoperit adevăratul „chip al lui Dumnezeu" ca lumină, adică ca iubire a Tatălui ce se revarsă în lume, către om şi întreaga făptură. Acest „chip al lui Dumnezeu" întors către lume a redat strălucirea cea pierdută a chipului uman. Iubirea şi bunătatea aduse de Hristos strălucesc de pe chipul lui arătându-Se Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Dar în acelaşi fel, iubirea şi bunătatea unui om se reflectă pe faţa lui ca lumină, pentru că este deschis celorlalţi, pentru că se dăruieşte lor. Această lumină ca reflex al iubirii este descoperirea adevăratei noastre firi rezidite în Hristos.

Ori sfântul este cel care se arată lumină pentru că împlineşte această rezidire în Hristos. Sfântul este cel care primeşte lumina lui Hristos şi o arată oamenilor, sfântul este cel care arătând lumina îl descoperă pe Tatăl din ceruri. Sfântul încheie un ciclu al făpturii împlinite: el primeşte lumina lui Hristos, o oferă oamenilor, şi prin această oferire dăruieşte putinţa slăvirii „Tatălui celui din ceruri".

În Liturghia care îi poartă numele, în cel puţin două rânduri Sf. Ioan Gură de Aur exprimă acest ciclu ca mai întâi împlinindu-se în persoana lui Hristos, Dumnezeu şi om. Rugăciunea din timpul cântării heruvimice este o invocare către Hristos a slujitorului de a fi învrednicit să aducă jertfa cea fără de sânge şi să împlinească porunca Mântuitorului. Rugăciunea se încheie cu cuvintele: „Că Tu eşti Cel ce aduci şi Cel ce Te aduci, Cel ce primeşti şi Cel ce Te împarţi, Hristoase Dumnezeul nostru." Se face referire la slujirea arhierească a Mântuitorului care se aduce jertfă ca om deplin şi primeşte El însuşi această jertfă ca Dumnezeu. Roadele jertfei se împart apoi tuturor oamenilor. Ori această aducere şi împărţire se referă profund la restaurarea firii umane în Hristos, aşadar la redobândirea luminii de la Dumnezeu şi oferirea acesteia oamenilor, după cuvintele Sale „Eu sunt lumina lumii". Cu acelaşi sens sacrificial se rostesc cuvintele de la prefacere „Ale Tale dintru ale Tale, Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate." Putem concluziona că sfântul împlineşte în viaţa lui această slujire de a primi darul de la Dumnezeu ca lumină şi de a-l oferi oamenilor ca lumină în care se descoperă Tatăl ceresc.

Cinstirea Sf. Ioan Gură de Aur nu poate fi lipsită de dorinţa de a pătrunde aceste înţelesuri aşezate, după cum am văzut, în Sf. Liturghie. Cinstirea marelui predicator şi exeget nu poate fi lipsită de dorinţa de a primi darul lui de cuvinte, de a ne folosi de ele, pentru noi şi pentru cei din jur.

Să ne propunem în acest an de cinstire a Sf. Ioan să citim, să reflectăm, să mulţumim pentru darul acestui sfânt. Şi mai ales să îl rugăm să ne facă părtaşi luminii primite de la Domnul, să primim şi noi puterea de a fi împlinitori ai poruncii Mântuitorului de a fi lumină lumii.

† Nicolae

Today's saints
Mar 23

Sf. Cuv. Mc. Nicon si cei 199 ucenici ai lui. Cuv. Nicon, egumenul Pecerscãi .

Archbishop Nicolae's
Pastoral Itinerary


March 26, 2017 - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

March 25, 2017 - Annunciation - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

March 19, 2017 - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

March 12, 2017 - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

March 5, 2017 - Sunday of Orthodoxy - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

Bishop Ioan Casian's Pastoral Itinerary


March 26, 2017 - Divine Liturgy at the Holy Archangels parish, Montreal, QC

March 25, 2017 - Annunciation - Divine Liturgy at St. Mina Mission, Ste-Therese, QC

March 19, 2017 - Divine Liturgy at the Holy Cross Monastery, Mono, ON

March 12, 2017 - Divine Liturgy at St. George parish, St. Hubert, QC

March 5, 2017 - Sunday of Orthodoxy - Divine Liturgy at St. Mary’s parish, Gatineau, QC; Pan-Orthodox Vespers at St. Elias Antiochian Church, Ottawa, ON