roaa
5410 N.Newland Ave
Chicago, IL. 60656-2026
phone: 773.774.1677
fax: 773.774.1805
email: contact@romarch.org

2007 ALMANAC

Al 75-lea Congres anual deschide o nouă epocã pentru Arhiepiscopie:

Adoptarea unui nou Statut; Hirotonia Prea Sfinţitului Ioan Casian

Al 75-lea Congres anual a fost găzduit de Centrul Arhiepiscopal din Chicago, Illinois în perioda 30 iunie-2 iulie 2006. Două evenimente au marcat acest Congres: adoptarea noului Statut al Arhiepiscopiei şi hirotonia noului episcop vicar al Arhiepiscopiei noastre, Prea Sfinţia Sa Ioan Casian de Vicina.

Congresul a început vineri dimineaţa cu săvârşirea Sfintei Liturghii şi a Te Deum-ului, rugându-ne ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrările acestui Congres. După aceasta, Congresul a fost deschis de către Înalt Prea Sfinţitul Nicolae care a rostit un cuvânt de bun venit. După ce s-a făcut prezenţa, a fost aprobată agenda şi s-au constituit diferitele comisii. Congresul şi-a început apoi efectiv lucrările, şi anume revizuirea formei finale a noului Statut despre care s-a discutat timp de mai bine de doi ani. S-a hotărât să se alterneze discuţiile asupra acestui Statut cu celelalte probleme obişnuite de pe agenda Congresului. Prima sesiune a Congresului a inclus adoptarea de reguli pentru a ghida discuţiile. Apoi s-au revizuit sistematic părţile cinci (Consistoriile Bisericeşti) şi şase (Proceduri pentru conducerea şedinţelor), precum şi secţiunea Definiţiilor.

După aceste discuţii, Înalt Prea Sfinţia Sa a prezentat raportul anual în care a punctat în detaliu vizitele sale canonice, precum şi diferitele întâlniri interortodoxe şi ecumenice la care a luat parte. Înalt Prea Sfinţitul a mai vorbit despre şedinţele Consiliului Eparhial şi cele ale Protopopiatelor, despre noile Misiuni care au luat fiinţă şi despre noii clerici primiţi în Arhiepiscopia noastră. A adus apoi la cunoştinţa delegaţilor noile realizări de la Centru Eparhial. Înalt Prea Sfinţia Sa nu a trecut cu vederea pe onoraţii oaspeţi prezenţi la Congres pentru a lua parte la hirotonia noului episcopul-ales Ioan Casian. Delegaţii au primit cu bucurie acest raport atât pentru complexitatea lui, cât mai ales pentru grija şi dragostea pe care Înalt Prea Sfinţia Sa le-a arătat, prin eforturi neostenite, faţă de credincioşii Arhiepiscopiei.

Ultima sesiune a zilei de vineri a fost dedicată discutării Părţilor întâi (Principiile Constituţionale), a doua (Arhiepiscopia) şi a treia (Protopopiatul) ale Statutului. Delegaţii au încheiat această primă zi a Congresului cu slujba Vecerniei. Seara a fost rezervată întâlnirii preoţilor cu Înalt Prea Sfinţia Sa şi ierarhii oaspeţi: Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif şi Prea Sfinţitul Episcop Siluan, ambii ierarhi ai Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală.

Înalt Prea Sfinţitul Nicolae a deschis următoarea sesiune a Congresului sâmbată dimineaţa, adresând un cuvânt de bun venit noilor delegaţi sosiţi şi rugându-l pe Părintele Nicholas Apostola să conducă discuţiile Congresului pe marginea ultimei părţi a Statutului – Partea a patra (Parohia). Cum era de aşteptat, aceasta parte a solicitat cea mai multă muncă, dar şi cel mai mare interes din partea delegaţilor. Întreaga sesiune de dimineaţă, precum şi jumătate din cea de după-amiază, au fost dedicate revizuirii prevederilor privind conducerea parohiei. În cele din urmă, întregul document a fost supus la vot şi a fost adoptat cu un singur vot împotrivă. Părintele Nicholas Apostola a spus că acum, după ce Congresul a votat, se va pregăti un document care va include toate modificările şi se va trimite Sfântului Sinod pentru cercetare şi ratificare.

Înalt Prea Sfinţia Sa a adus în atenţia delegaţilor punctele rămase pe agenda Congresului. Li s-a dat cuvântul Domnului Suba şi Domnului Erina pentru a prezenta rapoartele financiare pentru Statele Unite, respectiv Canada, rapoarte aprobate apoi de Congres. Părintele Ioniţă a fost rugat să prezinte raportul Departamentului de Publicaţii. Dânsul a insistat asupra noului format al Revistei Credinţa şi apoi a cerut părerea delegaţilor. Aceştia şi-au exprimat acordul cu îndelungi aplauze.

Preoţii Gherman şi Malanca au prezentat rapoartele parohiilor. Preoteasa Alexandra Săndulescu a prezentat raportul AROLA, iar părintele Nicolae Clempuş raportul ROYA. Înalt Prea Sfinţitul l-a rugat pe Părintele Nicholas să prezinte pe scurt situaţia dialogului cu Episcopia Ortodoxă Română. Părintele Apostola a reamintit că la Congresul din ultimul an a existat o speranţă în ce priveşte vindecarea despărţirii. A spus mai departe că întâlnirea Comisiei de Dialog din septembrie 2005, în care o propunere urma să fie finalizată, nu s-a desfăşurat într-o manieră pozitivă.

Aceasta a fost urmată de o nefericită scrisoare a IPS Arhiepiscop Nathaniel, de la Paştile anului 2006, adresată propriilor credincioşi, în care se afirma că dialogul şi-a împlinit mandatul, că unirea este imposibilă şi datorită acestui fapt în mod unilateral dizolvă Comisia de Dialog. S-a mai spus că după o discuţie între membrii Arhiepiscopiei ai Comisiei de Dialog s-a alcătuit un răspuns la scrisoarea Arhiepiscopului Nathaniel. Părintele Apostola a concluzionat spunând că în prezent viitorul dialogului este neclar.

Urmând recomandării Comisiei de nominări, următoarele persoane au fost alese de Congres pentru a face parte din Consiliul Eparhial pentru o perioadă de doi ani. Clerici: P.C. Pr. George Bâzgan, P.C. Pr. George Săndulescu, P.C. Pr. Iulian Aniţei, P.C. Pr. David Hudson. Membrii laici: Elena de Avila, Sam Erina, Cătălin Gugui, Theodora Miller, George Popa, Leonard von Rommel, Alexandru Suba, Willis Toma. Alături de aceşti noi aleşi membri ai Consiliului se află membri ex officio care fac parte din Consiliu potrivit noului Statut adoptat.

Înaintea închiderii Congresului, Înalt Prea Sfinţia Sa l-a rugat pe Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif să adreseze câteva cuvinte delegaţilor. Dânsul a vorbit de bucuria de a fi împreună cu noi precum şi despre importanţa noului Statut, ca o temelie solidă pentru continuarea creşterii Arhiepiscopiei. Această temelie fiind pusă ca model de a lucra împreună, a spus Înalt Prea Sfinţitul, putem acum direcţiona energiile noastre spre activităţile spirituale care formează adevărata lucrare a Bisericii. A continuat spunând că orice Congres se termină cu o întrebare: Cum voi merge acasă şi voi explica ce s-a întâmplat la Congres? Aceasta înseamnă mărturisirea vieţii în Hristos la care aţi fost părtaşi aici. Aceasta înseamnă mărturisirea relaţiei strânse ce există între parohii şi Arhiepiscopie. Am experimentat bucuria vieţii în Hristos întrucât ne-am luptat împreună pentru mântuire. Înalt Prea Sfinţitul Iosif a conchis felicitându-l pe Înalt Prea Sfinţitul Nicolae pentru bunul progres făcut de Arhiepiscopie.

Apoi ierarhul nostru a mulţumit Înalt Prea Sfinţitului Iosif pentru cuvintele sale inspirate. Deasemenea a mulţumit delegaţilor pentru jertfa pe care au făcut-o participând la Congres şi pentru munca pe care au depus-o în special privind noul Statut. I-a îndemnat pe delegaţi să spună enoriaşilor de profunda colaborare dintre delegaţi şi modul armonios în care s-a lucrat.

Congresul s-a încheiat şi delegaţii s-au pregătit pentru săvârşirea Vecerniei şi a primei părţi a hirotoniei noului episcop-ales, Ioan Casian.

V. Rev. Fr. Nicholas Apostola
Secretar

Today's saints
May 24

Sf. Cuv. Simeon din Muntele Minunat
Sf. Mc. Serapion si Marciana

Archbishop Nicolae's
Pastoral Itinerary


May 28, 2017 - Divine Liturgy at St. Dimitrios the New Monastery, Middletown, NY

May 25, 2017 - Ascension of the Lord - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

May 21, 2017 - Ss. Constantine and Helen - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

May 16, 2017 - Meeting of the Executive Committee of the Assembly of the Canonical Orthodox Bishops of the USA, New York, NY

May 14, 2017 - Divine Liturgy at the Resurrection of the Lord parish, Sacramento, CA

Bishop Ioan Casian's Pastoral Itinerary


May 21, 2017 - Ss. Constantine and Helen – Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen parish, Edmonton, AB

May 14, 2017 - Divine Liturgy at St. Mary’s parish, Boian, AB

May 7, 2017 - Divine Liturgy at St. George parish, St. Hubert, QC

April 30, 2017 - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

April 23, 2017 - St. George - Divine Liturgy at St. George parish, St. Hubert, QC