roaa
5410 N.Newland Ave
Chicago, IL. 60656-2026
phone: 773.774.1677
fax: 773.774.1805
email: contact@romarch.org

Almanah 2014

Autonomia Arhiepiscopiei

Decizia Nr. 14079 din 12 Decembrie 1974a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

— Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română în America este şi rămâne o eparhie autonomă.

— Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în baza hotărârii Sinodului Permanent din 12 Iulie 1950 şi pe temeiul adresei No. 163 din 8 Iunie 1973, a I. P. S. Arhiepiscop Victorin, recunoaşte şi reînnoieşte acest Statut de autonomie, după cum urmează:

1. Teritoriul jurisdicţional al Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America asupra parohiilor ortodoxe cu enoriaşi de origine română—sau afiliaţi prin credinţă religioasă ori rudenie—cuprinde Statele Unite ale Americii, Canada, America de Sud şi Aria Pacificului.

2. Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română în America se conduce după statute şi regulamente proprii, fără nici un amestec din afară, având a păstra legături canonice, dogmatice şi spirituale cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române—de la care primeşte Sfântul şi Marele Mir—în conformitate cu sfintele canoane şi cu structura ierarhică a Bisericii Ortodoxe de Răsărit.

3. Arhiepiscopul este ales de către Congresul Bisericesc al acelei eparhii, alcătuit din delegaţii clerici şi mireni ai parohiilor, în conformitate cu prevederile Statutului Arhiepiscopiei, precum şi cu legile Statelor Unite ale Americii, pe teritoriul cărora Arhiepiscopia îşi are sediul central.

4. Congresul Bisericesc local este autoritatea care propune Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române confirmarea alegerii, precum şi ridicarea noului ales la treapta arhieriei, în cazul că acesta nu o are.

5. Autoritatea spirituală a Arhiepiscopului derivă din aceea a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care îi acordă învestitura prin Gramata Patriarhală, în cadru public şi solemn.

6. Arhiepiscopul, împreună cu organele legislative, executive şi disciplinare ale Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America, îşi conduce eparhia în mod de sine stătător, având dreptul şi libertatea de a rândui preoţi, protopopi, consilieri şi funcţionari, de a acorda distincţii şi ranguri bisericeşti, de a aplica sancţiuni disciplinare, de a avea o administraţie economică şi financiară proprie, de a edita pe seama eparhiei reviste, ziare, buletine, almanahuri, cărţi de cult şi educaţie religioasă, de a supraveghea şi îndruma întreaga activitate bisericească şi culturală a parohiilor.

7. Arhiepiscopul este membru de drept al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu drept de vot asupra problemelor care privesc eparhia sa. Poziţiile sau deciziile Sfântului Sinod cu privire la relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Statul Român nu sunt obligatorii pentru Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America şi nici pentru preoţii şi credincioşii de sub jurisdicţia sa, aceştia trăind în ţări cu sisteme politice şi sociale diferite de acelea ale României.

8. Parohiile Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America sunt proprietarele de drept şi de fapt ale bunurilor mobile şi imobile pe care le deţin, având a le administra în conformitate cu Statutul Arhiepiscopiei şi cu legile statelor respective. Patriarhia Română nu revendică drepturi mobiliare sau imobiliare asupra parohiilor de pe teritoriul jurisdicţional al Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America.

9. Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română în America se bucură de dreptul de a stabili şi întreţine relaţii interortodoxe, intercreştine şi ecumenice cu organizaţiile religioase de pe teritoriul ei jurisdictional, având a respecta învăţătura dogmatică şi rânduielile canonice ale Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit. Arhiepiscopul ei este singurul ierarh investit cu autoritatea de a o reprezenta canonic şi legal.

10. În sprijinul activităţii sale de conducător, Arhiepiscopul poate avea un Episcop-Vicar. Acesta se bucură de dreptul de cinstire potrivit rangului său şi este, ca şi Arhiepiscopul, membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Episcopul Vicar în devenire este recomandat de către Arhiepiscop, în înţelegere cu Consiliul eparhial. Procedura confirmării şi ridicării lui la treapta de arhiereu este aceeaşi ca cea prevăzută pentru Arhiepiscop, cu deosebirea că instalarea lui se face de către Arhiepiscop.

— Recomandă ca la amendarea Statutului Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America să se ţină seama de cele de mai sus.

Aducând la cunoştinţa Înalt Prea Sfinţiei Voastre cele de mai sus pentru îndeplinire, Vă îmbrăţişăm frăţeşte în Domnul nostru lisus Hristos.

Preşedintele Sfântului Sinod
†  J U S T I N I A N
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Secretarul Sfântului Sinod
† Episcop ANTONIE Ploieşteanul
Vicar Patriarhal

Today's saints
May 24

Sf. Cuv. Simeon din Muntele Minunat
Sf. Mc. Serapion si Marciana

Archbishop Nicolae's
Pastoral Itinerary


May 28, 2017 - Divine Liturgy at St. Dimitrios the New Monastery, Middletown, NY

May 25, 2017 - Ascension of the Lord - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

May 21, 2017 - Ss. Constantine and Helen - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

May 16, 2017 - Meeting of the Executive Committee of the Assembly of the Canonical Orthodox Bishops of the USA, New York, NY

May 14, 2017 - Divine Liturgy at the Resurrection of the Lord parish, Sacramento, CA

Bishop Ioan Casian's Pastoral Itinerary


May 21, 2017 - Ss. Constantine and Helen – Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen parish, Edmonton, AB

May 14, 2017 - Divine Liturgy at St. Mary’s parish, Boian, AB

May 7, 2017 - Divine Liturgy at St. George parish, St. Hubert, QC

April 30, 2017 - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

April 23, 2017 - St. George - Divine Liturgy at St. George parish, St. Hubert, QC