roaa
5410 N.Newland Ave
Chicago, IL. 60656-2026
phone: 773.774.1677
fax: 773.774.1805
email: contact@romarch.org

Almanah 2014

Anul Omagial Euharistic şi al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Biserica Ortodoxă Română

His Eminence
N I C O L A E
Archbishop of the Romanian Orthodox Archdiocese in the Americas

Anul 2014 este dedicat în Biserica Ortodoxă Română tainelor sfintei spovedanii şi sfintei împărtăşanii, cât şi cinstirii Sfinţilor Martiri Brâncoveni cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la jertfa lor pentru mărturisirea credinţei creştine. Este un prilej binecuvântat să încercăm să înţelegem importanţa celor două taine şi să reflectăm asupra mărturisirii credinţei creştine în lumea noastră.

Sf. Ioan de Kronstadt, unul din cei mai cunoscuţi părinţi liturghisitori, spunea: “Liturghia este Cina cea de Taină, Cina iubirii lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. În jurul Dumnezeiescului Agneţ se adună pe disc viii şi morţii, sfinţii şi păcătoşii, Biserica luptătoare şi Biserica triumfătoare.” Liturghia este cina sau nunta fiului de împărat din Sf. Evanghelii, este dragostea lui Dumnezeu revărsată peste lume care ne cheamă la bucuria împreunei petreceri la nunta Împărăţiei veşnice. Dragoste şi bucurie sunt cuvintele cele mai potrivite pentru a descrie cu umile cuvinte omeneşti o mare taină pe care Dumnezeu o descoperă lumii de la Jertfa Fiului. Iar la dragoste şi bucurie se răspunde cu participare şi mulţumire. Liturghia este dragoste şi bucurie din partea lui Dumnezeu, este participare şi mulţumire din partea noastră. A vorbi despre Liturghie înseamnă să participăm şi să mulţumim. Liturghia ne descoperă cum putem să înţelegem o taină, cum putem să ridicăm puţin voalul tainei şi să devenim părtaşi la descoperirea lui Dumnezeu.

Această înţelegere prin participare se referă în primul rând la obiectul tainei. Despre Sf. Ioan de Kronstadt se spune că, prin slujirea Sf. Liturghii, s-a învrednicit de înţelesuri dumnezeieşti: “Dumnezeu, în fiinţa Sa, este Dumnezeu cel Binecuvântat, Dumnezeul negrăitei slave, slavă de viaţă dătătoare dar şi înfricoşătoare... în toate făpturile... s-a descoperit minunată slavă, mare cuviinţă.” Aceste înţelesuri aduc pace şi bucurie: “În clipa când se împărtăşea i se citeau pe chip bucurie duhovnicească, pace, linişte cerească, avânt şi putere. Faţa îi era inundată de o lumină care părea să transmită ea însăşi lumină.” Aceste puţine cuvinte ne fac să înţelegem “tema” anului 2014.

Iar dacă vorbim de jertfa Sf. Martiri Brâncoveni ne vom întreba cu siguranţă ce rol are mărturisirea credinţei, care este mărturisirea ce ni se cere nouă creştinilor din veacul al XXI-lea. Nicolae Iorga înfăţişează scena executării Domnului Constantin Brâncoveanu, celor patru fii ai săi şi a sfetnicului Ianache, scenă ce aminteşte de Jertfa însăşi a Mântuitorului. La cererea sultanului de a trece la mahomedanism, Domnul Constantin răspunde “Moşia mi-am apărat, credinţa mi-am păzit. În credinţa mea vreau să închid ochii, eu şi feciorii mei.” La scenă asistau reprezentanţii puterilor occidentale precum altădată cărturarii şi fariseii. şi, în văzul lor, în ziua Adormirii Maicii Domnului, 15 august 1714, au primit moarte martirică Constantin, Constantin, ştefan, Radu, Matei şi Ianache. Nume de sfinţi martiri, exemple de creştini mărturisitori, rugători în ceruri pentru noi.

Prin aceste două dedicări anul 2014 se anunţă unul bogat în şanse de a ne cerceta înţelegerea şi trăirea credinţei creştine, dar şi a misiunii la care Hristos ne-a chemat.

† NICOLAE

Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi

Today's saints
Mar 24

Inaintepraznuirea Bunei Vestiri
Sf. Cuv. Zaharia
Sf. Mc. Luca
Sf. Artemon, Episcopul Seleuciei din Pisidia
Cuviosul Iacob Mãrturisitorul

Archbishop Nicolae's
Pastoral Itinerary


March 26, 2017 - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

March 25, 2017 - Annunciation - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

March 19, 2017 - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

March 12, 2017 - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

March 5, 2017 - Sunday of Orthodoxy - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

Bishop Ioan Casian's Pastoral Itinerary


March 26, 2017 - Divine Liturgy at the Holy Archangels parish, Montreal, QC

March 25, 2017 - Annunciation - Divine Liturgy at St. Mina Mission, Ste-Therese, QC

March 19, 2017 - Divine Liturgy at the Holy Cross Monastery, Mono, ON

March 12, 2017 - Divine Liturgy at St. George parish, St. Hubert, QC

March 5, 2017 - Sunday of Orthodoxy - Divine Liturgy at St. Mary’s parish, Gatineau, QC; Pan-Orthodox Vespers at St. Elias Antiochian Church, Ottawa, ON