roaa
5410 N.Newland Ave
Chicago, IL. 60656-2026
phone: 773.774.1677
fax: 773.774.1805
email: contact@romarch.org

Almanah 2014

DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvânt Înainte al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
pentru Almanahul Credinţa 2014 al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi

Prea Fericitul Părinte
D A N I E L
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

La începutul noului an 2014, cu multă bucurie părintească, ne adresăm clerului şi credincioşilor ortodocşi români aflaţi în cuprinsul Arhiepiscopei Ortodoxe Române din cele două Americi, pentru a transmite tuturor un mesaj de binecuvântare.  

În anul 2013, care tocmai s-a încheiat, Biserica Ortodoxă Română, în ţară şi în diaspora, a continuat lucrarea misionară de promovare şi cultivare a valorilor şi faptelor bune născute din credinţă, ca mărturie a comuniunii omului cu Dumnezeu şi cu semenii săi.

În vederea aprofundării cunoaşterii Sfintelor Taine ale Bisericii şi pentru a cinsti, după cuviinţă, pe cei care şi-au jertfit viaţa pentru a-L mărturisi pe Hristos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2014 ca An omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

Această hotărâre sinodală are ca scop să aducă, astăzi, în centrul misiunii Bisericii: valoarea Tainei Spovedaniei, ca lucrare de reconciliere, vindecare, înnoire spirituală şi sfinţire a vieţii credincioşilor, dar şi intensificarea participării la Sfânta Liturghie şi împărtăşirea cu Sfânta Euharistie, pentru iertarea păcatelor şi viaţa de veci, ca pregustare a prânzului în Împărăţia lui Dumnezeu şi manifestare concretă a unităţii Bisericii. De asemenea, va fi subliniată importanţa Sfintei Împărtăşanii, ca izvor de iubire jertfelnică şi iertătoare a lui Hristos, dăruită oamenilor spre a fi şi ei buni şi iertători, milostivi şi darnici.

 Totodată, întrucât în anul 2014, se împlinesc 300 de ani de la moartea martirică a Sfinţilor Martiri Brâncoveni Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, ştefan, Radu, Matei şi Sfetnicul Ianache, Biserica Ortodoxă Română, prin manifestările organizate, va sublinia rolul Sfinţilor Brâncoveni în conştiinţa, cultura şi spiritualitatea românească.

Vă îndemnăm ca şi în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, sub îndrumarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Nicolae, să cinstiţi Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni,  spre a spori în rugăciune şi fapte bune, în comuniune frăţească şi preţuire reciprocă, “păzind unitatea Duhului întru legătura păcii” (Efeseni 4, 3).

Vă felicităm, cu multă bucurie, pe toţi slujitorii Sfintelor Altare şi pe membrii comunităţilor ortodoxe române pentru activitatea pe care o desfăşuraţi în slujirea Bisericii lui Hristos şi vă dorim tuturor sănătate şi mântuire, pace şi bucurie,  întru mulţi şi fericiţi ani.

† DANIEL

Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitor al Tronului Cezareii Capadociei şi 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Today's saints
Apr 28

Intrarea Domnului in Ierusalim
Sf. Ap. Iason si Sosipatru.

Archbishop Nicolae's
Pastoral Itinerary


April 30, 2017 - Divine Liturgy Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL - Enthronement Ceremony

April 29, 2017 - Special Archdiocesan Congress, Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

April 23, 2017 - St. Thomas Sunday/St. George – Divine Liturgy Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

April 21, 2017 - Life Giving Fountain - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

April 18, 2017 - Holy Pascha - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

Bishop Ioan Casian's Pastoral Itinerary


May 7, 2017 - Divine Liturgy at St. George parish, St. Hubert, QC

April 30, 2017 - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

April 23, 2017 - St. George - Divine Liturgy at St. George parish, St. Hubert, QC

April 21, 2017 - Life Giving Fountain - Divine Liturgy at St. Dimitrios the New Mission, Montreal, QC

April 18, 2017 - Holy Pascha - Divine Liturgy at St. Mary’s parish, Timmins, ON