roaa
5410 N.Newland Ave
Chicago, IL. 60656-2026
telefon: 773.774.1677
fax: 773.774.1805
email: contact@romarch.org

PASTORALĂ LA PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 2017

 

† NICOLAE

din mila lui Dumnezeu

Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii şi

Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi

 

Iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini din sfânta noastră Mitropolie,
pace şi bucurie sfântă de la Hristos Domnul cel Înviat,

iar de la noi arhierească binecuvântare.


Degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi

şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. (Matei 28, 7).

 

Prea Cucernici Părinţi,

Iubiţi Credincioşi,

Hristos a înviat!

Dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să ne vestim din nou Învierea lui Hristos, minunea ce a schimbat soarta omului şi a lumii, minune vestită de femeile mironosițe, de Sfinții Apostoli și de mulțimea celor care L-au întâlnit pe Hristos cel Înviat, până la Saul pe drumul Damascului. Se cuvine să ne oprim la semnificațiile acestei vestiri la capătul pelerinajului prin Postul Sf. Paști. 

După rânduială, am postit și ne-am rugat pentru ca să ne învrednicim de lumina și bucuria Învierii, dar și de descoperirea sensului acestui eveniment. Căutarea noastră cu post și rugăciune a atins o culme în zilele Săptămânii Sf. Patimi. Am cântat ”Cămara Ta Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru într-însa, luminează-mi haina sufletului meu și mă mântuiește” întrezărind bogăția acestor zile ale Învierii și dorind să ne îmbrăcăm cu lumina cunoștinței. Cămara Mântuitorului unde sufletul nostru dorește să pătrundă este mormântul în care a fost așezat după coborârea de pe Cruce, mormânt care a fost străbătut de lumina Învierii și a devenit prilej de vestire și de împărtășire de lumina cea veșnică a Împărăției cerurilor.

Fidele ucenice ale Domnului, femeile mironosițe se află duminică dis-de-dimineață la mormânt pentru a împlini rânduiala iudaică a ungerii trupului celui mort. Însuşi îngerul Domnului prăvălește piatra și le descoperă mormântul pentru ca femeile mironosiţe să vadă minunea (Matei 28, 1-4). Și tot îngerul le vestește Învierea Domnului: "Ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut. Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea." (Matei 28, 5-7). Femeile au luat cuvintele îngerului, că ”cel Răstignit nu este aici, S-a sculat din morți” și le-au dus Apostolilor. Vestirea îngerului s-a aflat apoi confirmată de întâlnirea cu Hristos cel Înviat a femeilor mironosițe și a Apostolilor până la a deveni mărturisire: ”Domnul cu adevărat a înviat și s-a arătat lui Simon.” (Luca 24, 34).

Cine sunt cei care s-au învrednicit de această Întâlnire care a schimbat soarta omenirii? Mai întâi femeile mironosițe, amintite de Sf. Matei, Maria Magdalena și cealaltă Marie, în care o putem identifica pe mama lui Iacob și a lui Iosif. Maria Magdalena este una și aceeași persoană cu femeia păcătoasă care, ”luând rânduială de mironosiță”, a venit la Iisus în casa lui Simon leprosul din Betania (Matei 26, 6-13), I-a turnat pe cap mir de mare preț, I-a spălat picioarele cu lacrimile pocăinței și le-a șters cu părul capului ei. Domnul a primit această ofrandă ca pe o prefigurare a morții și îngropării Sale, lăudând gestul ei. Această femeie este cea care s-a învrednicit prima, împreună cu ”cealaltă Marie”, să primească vestirea îngerului și să-l întâlnească pe Hristos cel Înviat: ”Când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând: Bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui și I s-au închinat” (Matei 28, 9). Credincioșia lor față de Învățătorul lor, îndrăzneala de a merge dis-de-dimineață la mormânt, în timp ce Apostolii erau ascunși de frica iudeilor și se temeau să nu împărtășească soarta profetului din Nazaret, au fost răsplătite prin prima întâlnire cu Hristos cel Înviat. Au urmat, după cum ne descoperă Sfintele Evanghelii, arătările Domnului repetate către ucenici, până la cea de pe drumul Damascului către Saul prigonitorul. Pornit să dea pe față ceea ce credea el a fi o ”înșelăciune” a ucenicilor și să-l descopere pe Hristos cel furat din mormânt (Gala Galaction), Saul îl întâlnește pe Cel pe care îl căuta, întocmai ca femeile mironosițe și Apostolii, pe Hristos cel Înviat care îl cheamă la vestirea minunii Învierii. Și Saul descoperă taina mormântului gol din care strălucește lumina Învierii lui Hristos.

Prea Cucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi,

Această căutare a lui Hristos cel Înviat, această descoperire a mormântului ”gol”, dar plin de slava lui Hristos este sensul adânc al călătoriei prin această viață a fiecărui creștin. Fiecare ne recunoaștem în persoana femeii păcătoase, a Apostolilor temători și neînțelegători sau al lui Saul căutătorul de adevăr. Fiecare dintre aceștia au aflat răspuns la întrebări și căutări în întâlnirea cu Hristos cel ridicat din morți. Nu putem să credem că noi vom afla într-un alt mod răspuns frământărilor noastre decât în această întâlnire. De acestea ne încredințează Sf. Ioan Gură de Aur: ”Care dintre voi n-ar vrea să fie ca acelea şi să cuprindă picioarele lui Iisus? Puteţi şi acum, toţi câţi vreţi! Puteţi să-I cuprindeţi nu numai picioarele, ci şi mâinile, şi capul acela sfânt, împărtăşindu-vă, cu cuget curat, cu înfricoşătoarele taine. Nu numai aici pe pământ; ci Îl veţi vedea şi în ziua aceea a judecăţii, cu slava aceea nespusă” (Omilia 89 la Evanghelia de la Matei). Ceea ce dă sens vieții noastre este întâlnirea cu Hristos cel Înviat, în icoană, în cuvântul Evangheliei, în Sfânta Împărtășanie. Această întâlnire poate purta sensul schimbării noastre existențiale, la fel ca în cazul femeilor mironoșițe și al Apostolilor, la capătul unei căutări profunde, în urma unei cercetări atente a conștiinței pentru a ne identifica păcatele și neputințele și a-I cere lui Hristos vindecare și înțelegere. Sf. Ioan Gură de Aur ne încredințează de împlinirea acestei căutări în Împărăția cea veșnică a Celui Înviat.

În zilele care urmează misiunea noastră pe pământ american se va afla reînnoită prin împlinirea planului de fondare a Mitropoliei românilor ortodocși din cele două Americi și a Episcopiei din Canada. Vă îndemn pe toți la rugăciune pentru a ne întări Dumnezeu în misiunea noastră, vă îndemn la împreună lucrare pentru a ne împlini responsabilitățile în creşterea şi educarea copiiilor şi tinerilor noştri, în călăuzirea tuturor credincioșilor pe drumul mântuirii. Vă îndemn să ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească în dreapta credinţă, vrednici mărturisitori ai Tradiţiei adevărate a Bisericii Ortodoxe. Iar în toate să ne punem nădejdea în Hristos cel Înviat, bucuria și lumina sufletelor noastre.

Vă îmbrăţişez în Hristos Domnul Cel Înviat şi vă urez Sărbători fericite cu sănătate, pace și bucurii în viața de familie și în cea a parohiilor!

 

Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu,

† Mitropolit NICOLAE

Chicago, Praznicul Învierii Domnului, 2017

« Inapoi


roaa
Credinţa
Aprilie - Iunie 2014

roaa
Almanahul Credinţa 2013


Sfinţii zilei
May 25

A treia aflare a cinstitului cap al Sf. Ioan Botezatorul
Sf. Mc. Celestin.

Itinerar pastoral
al IPS Nicolae


May 28, 2017 - Sf. Liturghie la Mânăstirea Sf. Dimitrie cel Nou, Middletown, NY

May 25, 2017 - Înălțarea Domnului - Sf. Liturghie la Catedrala Sf. Împărați, Chicago, IL

May 21, 2017 - Sf. Împărați - Sf. Liturghie la Catedrala Sf. Împărați, Chicago, IL

May 16, 2017 - Ședința Comitetului Executiv al Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din SUA, New York, NY

May 14, 2017 - Sf. Liturghie la parohia Învierea Domnului, Sacramento, CA

Itinerar pastoral al PS Ioan Casian


May 21, 2017 - Sf. Împărați Constantin și Elena – Sf. Liturghie la parohia Sf. Împărați, Edmonton, AB

May 14, 2017 - Sf. Liturghie la parohia Sf. Maria, Boian, AB

May 7, 2017 - Sf. Liturghie la parohia Sf. Gheorghe, St-Hubert, QC

Apr 30, 2017 - Sf. Liturghie la Catedrala Sf. Împărați, Chicago, IL

Apr 23, 2017 - Sf. Gheorghe - Sf. Liturghie la parohia Sf. Gheorghe, St-Hubert, QC